Czym jest terapia integracyjna?

 

Kiedy w końcu podejmiesz decyzję o rozpoczęciu terapii, staniesz przed kolejnymi wyborami. Jednym z nich jest wybór nurtu, który byłby najbardziej dopasowany do Twoich potrzeb. Określenia, którymi posługują się psychoterapeuci, bywają niezrozumiałe. Mimo opisu metod pracy nadal nie wiadomo, czego się spodziewać. Ogólnie nurtem można nazwać metodę terapii, którą stosuje dany psycholog. Wyróżniamy 5 podstawowych nurtów:

  • psychodynamiczny,
  • poznawczo-behawioralny,
  • humanistyczno-egzystencjalny,
  • integracyjny,
  • systemowy.

Każdy z tych nurtów ma jeszcze swoje odłamy (podejścia). Dobór nurtu w dużej mierze zależy od tego, z jakim problemem zgłasza się pacjent. Część z nich skupia się na analizie dzieciństwa i przeszłości pacjenta, inne analizują sposoby myślenia o sobie i świecie w danej chwili.

Psychoterapia integracyjna czerpie techniki i metody pracy z wielu podejść. Metody pracy dostosowywane są do stanu psychicznego i potrzeb pacjenta.  Poprzez łączenie elementów pochodzących z różnych szkół terapeutycznych psychoterapeuci są bardziej elastyczni w decydowaniu o metodach leczenia. Psychoterapeuta integracyjny wykorzystuje w swojej pracy różnorodne metody i techniki. W zależności od pacjenta, zgłaszanego tematu i potrzeb dobiera najlepsze metody pracy. Stosuje zarówno elementy terapii poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej, jak i humanistycznej.

Tym, co istotne w psychoterapii integracyjnej, jest przede wszystkim stawianie na pierwszym miejscu relacji z pacjentem oraz skupienie na jego potrzebach.  Psychoterapeuta integracyjny ma świadomość, w jaki sposób różne czynniki kształtują psychikę człowieka, i dobiera odpowiednie narzędzia, zależne od sytuacji i historii pacjenta.

Psychoterapeuta integracyjny będzie obserwować, jak konkretna metoda wpływa na pacjenta, i skutecznie ją modyfikować oraz dostosowywać. Psychoterapia integracyjna jest uniwersalną formą pomocy, którą stosuje się zarówno w pracy z dziećmi i młodzieżą, jak i z dorosłymi. Jest skuteczna w przypadku leczenia wielu zaburzeń psychicznych (lękowych, depresyjnych), a także zaburzeń osobowości. Techniki poznawcze sprawdzą się lepiej przy terapii zaburzeń lękowych i depresyjnych, a przy zaburzeniach osobowości lub problemach w relacjach warto zastosować spojrzenie psychodynamiczne.

Jak wszystkie formy terapii, terapia integracyjna wymaga, abyś był otwarty na odkrywanie swoich lęków, nadziei, swojego życia i tego, co stawia przed Tobą wyzwania i daje nadzieję na przyszłość.

Ale jeśli podoba Ci się pomysł terapii, która jest nieco bardziej zindywidualizowana i mniej sztywna niż inne formy, to terapia integracyjna może być dla Ciebie.